Oprava silnice mezi Napajedly a Halenkovicemi e-mail hlavní stránka zpět


   V úterý 15. 7. 2008 proběhla na Obecním úřadě v Halenkovicích porada, která se týkala tolik potřebné opravy komunikace z Napajedel do Halenkovic. Této porady se zúčastnil starosta obce Halenkovice, zástupce Ředitelství silnic Zlínského kraje, zástupci odborů dopravy Městského úřadu Otrokovice a Městského úřadu Napajedla a zástupce Kamenolomu Žlutava.

Zúčastnění byli seznámeni s harmonogramem a technickými detaily plánované opravy.

Harmonogram:

Oprava bude zahájena 26. 8. 2008. Od tohoto data až do 31. 8. 2008 bude komunikace uzavřena částečně.
Od 1. 9. 2008 do 5. 10. 2008 bude komunikace uzavřena úplně. Objížďka bude vedena přes obec Spytihněv.
Od 6. 10. 2008 do 31. 10. 2008 bude komunikace uzavřena opět částečně.
Při částečných uzavírkách bude dopravním značením na komunikaci snížena rychlost. V místech, kde budou prováděny stavební práce, bude cesta zúžena na jeden jízdní pruh.
Oprava cesty bude provedena od dopravní značky "konec obce Napajedla" po dopravní značku "obec Halenkovice" u letiště.

Technologie opravy:

   Pro opravu silnice bude použit studený recyklát s novým pojivem. Na silnici bude položena vrchní vrstva v tloušťce 10 cm. Únosnost takto opravené komunikace se oproti stávajícímu stavu zvýší cca 4x.
Součástí opravy bude odbagrování příkopů kolem silnice. Předpokládaný objem vybagrované zeminy činí asi 4000 m3. Bude také realizována výstavba nových propustků.

Financování:

   Investiční akce je financována ze dvou zdrojů. Zlínský kraj na opravu vyčlenil 7,7 milionu Kč - tyto peníze budou použity zejména na úpravu příkopů a propustků kolem cesty. Dalších 14,3 mil. Kč poskytlo Ředitelství silnic Zlínského kraje.