Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Halenkovice

e-mail hlavní stránka zpět


text: J. Blažek

   Dne 1. dubna 2016 bude zahájena rekonstrukce střechy budovy OÚ. Z tohoto důvodu bude docházet k omezení provozu v kulturním domě, v kancelářích, včetně venkovních prostor - parkovišť před i za budovou. K přístupu do horního patra obecního úřadu bude nutné využívat bočního schodiště ze sálu. O případných změnách v provozu kanceláře OÚ, místní knihovny a sálu, budete průběžně informováni. Předpokládané ukončení stavebních prací pro letošní rok je na konci srpna letošního roku.

   Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Halenkovice byla zastupitelstvem obce schválena v rozpočtu obce Halenkovice 2016 v hodnotě cca 5.mil. Kč. Projektová dokumentace opravy havarijního stavu vychází z celkové projektové dokumentace na rekonstrukci Budovy OÚ, kde se předpokládá:
  • kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v každém podlaží a to včetně rozvodů vody a odpadů
  • stavba výtahu z přízemí (vchod do budovy, až do 2. podlaží)
  • výstavba 2. podlaží, ve kterém bude umístěna nová knihovna včetně prostorů pro setkávání (tzv. obývák obce)
  • střecha s pálenou krytinou a novými vazníky, odpovídající nové legislativě, která nařizuje odolnost jinému zatížení střešních konstrukcí v zimních měsících
  • kompletní rekonstrukce elektrorozvodů
  • zateplení budovy včetně fasády
   Pro lepší financování bylo rozhodnuto o rozdělení těchto investic. Vychází se z krizového stavu, kdy do budovy zatéká. Pro rok 2016 bylo rozhodnuto o opravě, resp. stavbě nové střechy, sloučené s výstavbou 2. podlaží v hrubé stavbě.

   Smlouva byla, po soutěži, podepsána s firmou W Střechy z Halenkovic v celkovém finančním nákladu 5,9 mil. Kč. Z hlediska architektonického bude budova působit novým výrazem, který bude umocněn výškou stěn z čelního pohledu 10 a 13 m a samotnou novou konstrukcí střechy.

   Pokud budou probíhat práce na střeše, bude docházet nárazově k částečným či úplným uzavírkám veřejné plochy před budovou i za ní. Prosíme o respektování výstražných zařízení. Je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti. Provoz obecního úřadu nebude přerušen, ale dojde k malým technickým úpravám, které ovšem nebudou mít vliv na funkci úřadu. Prosíme o shovívavost a pochopení.


Výkresy hlavních pohledů na budovu OÚ po opravě máte k dispozici (pdf) ...zde.


oprava OÚ