Odpadní hospodářství, sběrné dvory e-mail hlavní stránka zpět


    Odpadové hospodářství je řešeno a zajišťováno dle schválené obecně závazné vyhlášky. Svoz odpadu je v Halenkovicích zabezpečován společností Technické služby Otrokovice.

   Domácnosti v okolí centra obce odkládají komunální odpad do vlastních popelnic, které jsou vyváženy jednou za čtrnáct dní. Pro odložení většího množsví odpadu slouží tři sběrné dvory, jejichž zřizovatelem je obec. Ve sběrných dvorech je odkládán také komunální odpad z okrajových částí obce.

    Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, dále zeminu, kamení a vytěženou hlušinu je možné odkládat ve sběrném dvoře na Pláňavách. Ve sběrných dvorech je možné odkládat také kovy, sklo a plastové obaly. Kovový odpad je ukládán na 3 vyčleněných skládkách. Odvoz nebezpečného odpadu je zajištěn firmou Technické služby Otrokovice.
Na provoz a ukládání odpadů ze sběrných dvorů na řízené skládce, vyčleňuje obec ze svého rozpočtu každoročně 800 000,- Kč.

Sběrný dvůr Pláňavy

sběrný dvůr Pláňavy
Provozní doba:

Úterý
Čtvrtek
Sobota


15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
10:00 - 14:00Sběrný dvůr Dolina

sběrný dvůr Dolina
Provozní doba:

Čtvrtek
Sobota
Neděle


15:00 - 17:00
10:00 - 14:00
15:00 - 17:00Sběrný dvůr U Svatých

sběrný dvůr U Svatých
Provozní doba:

Úterý
Čtvrtek
Sobota
Neděle


15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
10:00 - 14:00
16:00 - 18:00