Rozhovor s ing. Vladimírem PLŠKEM, ředitelem TS Otrokovice e-mail hlavní stránka zpět


Má to smysl. třiďte odpad


Práci na třídící lince komplikuje nekázeň a lhostejnost

   Technické služby Otrokovice sváží komunální i tříděný odpad z regionu, v němž žije zhruba 40 tisíc obyvatel. V Otrokovicích, Napajedlech a dalších obcích, které spadají do této svozové oblasti, je zřízeno zhruba 300 stanovišť na sběr využitelných odpadů. Ing. Vladimíra PLŠKA, ředitele Technických služeb Otrokovice, jsme zeptali:* Stoupá množství vytříděného odpadu?

   Za loňský rok jsme do naší třídící linky svezli 450 t papíru, 150 t plastů a 420 t skla. Ve srovnání s rokem 2006 je to více o 70 tun papíru, 50 tun plastu a 110 tun skla. Chtěl bych touto cestou poděkovat těm občanům, kteří obětavě a správně odpad třídí. Usnadňují nám práci při jeho dalším zpracování.

   Z dovezených odpadů vytřídíme na lince nežádoucí příměsi a papír i plasty dále roztřídíme podle druhů a barev. Konečnou fází je slisování do velkoobjemových balíků a odvoz k další recyklaci. A právě ruční třídění odpadů na třídícím páse je okamžikem, kdy nám práci znepříjemňují neukáznění občané, kteří zaměňují kontejner na využitelné odpady s běžnou popelnicí. Proto bych chtěl všechny občany požádat, aby do kontejnerů na využitelné odpady odkládali skutečně jen ty druhy odpadů, pro které jsou určeny.


* Přece dnes již má převážná většina občanů nádoby na využitelný odpad v blízkosti svého bydliště.

   Ano, přesto ale stále vysoké procento těchto odpadů končí v běžných popelnicích a následně pak na skládce. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že kromě ekologických dopadů má toto chování rovněž ekonomický rozměr, neboť za každou tunu odpadů uložených na skládku dnes zaplatíme více než 1000 korun a dle záměrů ministerstva životního prostředí se má tato cena v brzké době zvýšit dvakrát až třikrát!


* Přitom za vytříděný odpad se neplatí téměř nic.

   Občany touto cestou vyzývám, aby do odpadových nádob neukládali zejména kompostovatelné odpady ze zahrad, které mohou zpracovat na zahradě nebo uložit do sběrného dvora. Ukládání posečené trávy do běžných popelnic je v rozporu s obecními vyhláškami o odpadech a navíc je to ekologický a v kontextu s vysokými cenami za skládkování rovněž ekonomický hazard.