Návštěva starostky města Otrokovice e-mail hlavní stránka zpět


Návštěva starostky města Otrokovice    Dne 26. července 2007 navštívila naši obec starostka města Otrokovice paní Radoslava Matuzsková.

   Jednalo se o přátelské, ale i tak trochu pracovní setkání, protože Halenkovice s Otrokovicemi úzce spolupracují v různých oblastech, ať už se jedná o sociální otázky, nebo správu Mikroregionu Otrokovicko, jehož je naše obec součástí.

    Byla to první návštěva po zvolení paní Matuzskové do funkce starostky města Otrokovice. Prohlédla si budovu našeho Obecního úřadu - KD, seznámila se s chodem úřadu a pohovořila se starostou a místostarostkou o problémech a dalších plánech obce.

   Na závěr návštěvy si prohlédla místní části Hradská, Kržle, Vrchovica. Zde obdivovala rozlehlost a krásu Halenkovic.