Rekonstrukce cesty Dolina - Zemanové

e-mail hlavní stránka zpět


foto: P. Bieberlová

   Cesta spojující Zemanové s Dolinou včetně mostu byla stržena přívalovými dešti při letošních květnových a červnových povodních.

   Opravu poškozeného úseku cesty a mostu provedla firma DIPS Zlín, vozovka byla položena Správou a údržbou silnic Zlín. Během opravy vypomohla při kácení vzrostlého smrku firma Fagus, za což jí patří poděkování.

   Cena opravy dosáhne cca 700.000,- Kč a je plně hrazena z rozpočtu obce Halenkovice. Těleso mostu je tvořeno celkem deseti prefabrikovanými betonovými rámovými propustky.

   Provoz na opravené komunikaci byl již zahájen, zbývá však dokončit navážku hlíny a provést zemní úpravy okolí mostu a vozovky.


Oprava mostku Oprava mostku Oprava mostku Oprava mostku Oprava mostku