kultura e-mail hlavní stránka zpět
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2017

Termíny uvedené v přehledu jsou předběžné. O případných změnách budete včas informováni.


7. 1. 2017
Tříkrálová sbírka
Po halenkovických ulicích se roznese zpěv skupinek Tříkrálových koledníků. Každou skupinu tvoří 3 koledníci se zapečetěnou pokladničkou se znakem charity a 1 dospělý s průkazkou charity.
14. 1. 2017
Hasičský ples 2017
Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice Vás zve na tradiční Hasičský ples. Ples se uskuteční v sále KD Halenkovice v sobotu 14. 1. 2017, začátek ve 20:00 hod. Hraje Midnight express - hudba pro všechny generace. Vstupné 100,- Kč. Tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek:
Místní knihovna Halenkovice, mob: 605 209 974.
Plakát plesu máte k dispozici ...zde.
28. 1. 2017
Dětský karneval a Diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku
V sobotu 28. 1. 2017 proběhne Dětský karneval a Diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku. Tentokrát naši obec navštíví slavní „Tři veteráni“. Karneval je určen pro všechny děti ve věku od 0 do 10 let. Rejdit začínáme ve 14:00 hod., určitě přijďte včas, abyste bohatou tombolu a program plný her a zábavy. Vítáme rodiče v maskách.
Po završení karnevalového rejdění následuje Diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku. Ukončena bude ve 21:30 hod. Plakát karnevalu máte k dispozici ...zde.
10. 2. 2017
Veřejná generální zkouška
Veřejná generální zkouška předtančení žáků ZŠ Halenkovice pro Rodičovský ples. Začátek v 18:00 hod. vstupné dobrovolné.
11. 2. 2017
Rodičovský ples
Ples SRPŠ se uskuteční v sále KD Halenkovice v sobotu 11. února 2017. Začátek ve 20:00 hod. Hraje skupina Aventis. Předtančení žáků ZŠ Halenkovice, občerstvení a tombola. Plakát plesu ...zde.
19. 2. 2017
Výroční schůze včelařů

25. 2. 2017
Výroční členská schůze LMK Halenkovice
V sobotu 25. 2. 2017 se od 18:00 hod. v místnosti č. 23 KD Halenkovice uskuteční Výroční členská schůze LMK Halenkovice. Program schůze máte k dispozici ...zde.
26. 2. 2017
Výroční členská schůze ČZS Halenkovice
V neděli 26. 2. 2017 se od 14:00 hod. v KD Halenkovice uskuteční Výroční členská schůze ČZS Halenkovice. Pozvánku na schůzi máte k dispozici ...zde.
25. - 26. 2. 2017
Masopust 2017 - vodění medvěda
Masopustní průvod s medvědem bude naší obcí procházet:
V sobotu 25. 2. 2017 po trase Svaté, Dolina, Obecnice a část Pláňav.
V neděli 26. 2. 2017 po trase Katernice – Chobotov, Dolní konec, Zádřinoví, Kopec, Záhumení, Pláňavy.
Masopust 2017 prosba o pomoc
Prosíme dobrovolníky o účast v průvodu při masopustním veselí. Příjem tekutin a drobného občerstvení je zajištěn po oba dva dny. Za to patří VELKÝ DÍK všem, kdo masopustní tradici v naší obci podporují. Masopustní průvod bude doprovázet živá hudba.
Bližší informace podá:
velitel SDH Halenkovice, tel. 737 230 578
26. 2. 2017
Výroční schůze ČZS

4. 3. 2017
Pochovávání basy
Letošní Pochovávání basy proběhne v sobotu 4. 3. 2017 v sále KD Halenkovice, začátek ve 20:00 hod.
Hraje skupina Pexeso.
V průběhu večera budou předneseny hříchy spáchané v naší obci v minulém roce. Občerstvení zajištěno.
Rezervace stolů - na tel. 774 122 611.
Plakát akce máte k dispozici ...zde.
12. 3. 2017
Bazar knih
Knihy nepatří do sběru. Potřebujete-li uvolnit místo ve své knihovně, nabízíme vám možnost darovat vaše knihy do místní knihovny, kde budou v rámci bazaru starých knih nabídnuty dalším čtenářům.
Knihy můžete předat:
   ve středu 8. 3. od 8:00 do 19:30 hod.
   ve čtvrtek 9. 3. od 8:00 do 17:00 hod.
   v pátek 10. 3. od 8:00 do 12:30 hod.
Bazar bude otevřen v neděli 12. 3. od 14:00 do 18:00 hod. v budově OÚ a současně bude otevřena i Místní knihovna Halenkovice.
24. 3. 2017
Košt slivovice
Výběr vzorků probíhá od 15. do 23. března 2017 v kanceláři OÚ. Vzorky se vybírají v 0,5 l čiré láhvi, s označením druhu, ročníku a majitele. Prosíme, NELEPIT!
Plakát koštu máte k dispozici ...zde.
1. 4. 2017
Halenkovická trnka
Vyhlášení 11. ročníku koštu pálenek Halenkovická trnka proběhne 1. dubna 2017 v 19:00 hod. sál KD Halenkovice.
Hraje: Cimbálová muzika Rováš
Vystoupí: folklórní soubor Pozdní sběr z Napajedel
Na vítěze čekají hodnotné ceny. Součástí programu bude bohatá tombola. Proběhne i dražba vítězných vzorků. Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno: domácí dršťková polévka a jiné dobroty na zub.

8. 4. 2017
Otevření nebe
Členové LMK Halenkovice Vás srdečně zvou na tradiční "Otevření nebe". Nebe nad letištěm Vrchovice v Halenkovicích se symbolicky otevře 8. dubna 2017. Začátek létání od 10:00 hod. Konec létání motorových modelů v 19:00 hod. Připraveno bude drobné občerstvéní v letištním baru.
21. a 23. 4. 2017
Divadlo žáků ZŠ
Žáci 8. třídy ZŠ Halenkovice sehrají v sále KD Halenkovice pohádku Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda. Představení se uskuteční:
21. 4. 2017 (pátek) od 17:00 hod.
23. 4. 2017 (neděle) od 15:00 hod.
Plakát představení máte k dispozici ...zde.
30. 4. 2017
Pálení čarodějnic
Slet čarodějnic a čarodějů s čarodějným rejděním pořádá na modelářském letišti na Vrchovici SDH Halenkovice.
Sraz čarodějných bytostí 30. 4. v 17:30 hod. před kulturním domem, odtud se průvod vydá směrem k modelářskému letišti na Vrchovici. Plakát akce s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
2. 5. 2017
Pietní akce při příležitosti osvobození
Ve středu 3. května v 16:00 hod. se uskuteční pietní akce při příležitosti 72. výročí osvobození naší země od fašistického Německa. Vzpomínka na padlé proběhne komorně, bez proslovů, a bude součástí pietních akcí v návaznosti na okolní obce.
Sraz účastníků u pomníku padlých u školy - následuje položení kytice, přesun ke hrobu rumunských vojáků a Jána Valaštiaka na hřbitov, kde bude také položena kytice. Vzpomínkové akce by se měli zúčatnit i zástupci (starostové) některých obcí a atašé z Ruska a Rumunska. Účast obyvatel Halenkovic je vítána.
7. 5. 2017
Halenkovická pouť
Pouťová mše svatá se v halenkovickém kostele sv. Josefa uskuteční 7. 5. 2017 od 9:30 hod.
Změna v autobusové dopravě:
Spoj 12:30 hod. - odjezd z Halenkovic:
Uvedený autobusový spoj bude mimořádně odjíždět z Pláňav z vyznačeného stanoviště. Ostatní spoje jedou po zastávkách ČSAD dle nedělního jízdního řádu.
14. 5. 2017
Halenkovice Run 2017
V neděli 14. 5. 2017 se v Halenkovicích uskuteční první ze seriálu běžeckých závodů pro děti a mládež.
Start v 15:00 hod. na Zadních Kržlích, na konci cesty, u cesty u lesa, nebo společný odchod ve 13:30 hod. od budovy OÚ na Pláňavách.
Závod je určen pro děti a mládež ve věku od 0 do 16 let. Akce je pořádána ve spolupráci se SRPŠ Halenkovice.
Startovné 20,- Kč bude použito na občerstvení a odměny. Dvojice, jednotlivci i malé děti s rodiči se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy: halenkovicerun@seznam.cz nebo zprávou přes messenger na facebooku. Po přihlášení dostanete potvrzení s dalšími informacemi. Uzávěrka přihlášek 8. 5. 2017.
Plakát běhu s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
Podrobé informace získáte na stránkách www.halenkovice-run7.webnode.cz.
25. 5. 2017
Akademie žáků ZŠ Hlenkovice
ZŠ a MŠ Halenkovice pořádá ve čtvrtek 25. května 2017 v 16:00 hod. v KD Halenkovice Akademii spojenou s výstavkou výtvarných, písemných a rukodělných prací. Vstupné dobrovolné. Na Vaši hojnou účast se těší děti a žáci naší školy. Plakát Akademie máte k dispozici ...zde.
3. 6. 2017
Výlet do pohádky
Dne 3. 6. 2017 se uskuteční již 29. ročník halenkovického Výletu do pohádky. Zahájení v 9:30 hod., ukončení ve 14:00 hod. v Halenkovicích na Dolině u střelnice.
Další informace např. o mimořádných autobusových linkách a možnostech parkování máte k dispozici na plakátu akce.

Přehled všech termínů, důležitých pro organizaci této akce (schůzky, brigády, výdej kostýmů), včetně kontaktů, máte k dispozici ...zde.
10. 6. 2017
MODEL AIR SHOW a setkání modelů značky ZLIN
V sobotu 10. června 2017 se na halenkovickém modelářském letišti Vrchovice uskuteční další ročník tradičního setkání modelářů. Hlavní program pro veřejnost s komentovaným vystoupením modelářů bude probíhat od 10:30 do 16:00 hod. Akci pořádá LMK Halenkovice. Program sletu a další podrobnosti máte k dispozici na stránkách LMK Halenkovice.
11. 6. 2017
Hra Safari
V neděli 11. 6. 2017 mezi 9:00 a 14:00 hod. se v Halenkovicích uskuteční hra Safari. Hra je určena pro děti ve věku od 9 do 15 let. Registrační poplatek pro děti a vedoucí je 50,- Kč. Přihlásit se lze telefonicky na tel. 605 216 836 nebo e-mailem info@skrivanekcz.cz.
Ukončení přihlášek do 3. 6. 2017. V případě špatného počasí program zajištěn v tělocvičně ZŠ Halenkovicích.
Plakát hry máte k dispozici ...zde.
Mapka příjezdu k místu konání ...zde.
17. 6. 2017
Turnaj fotbalových amatérů
Sestavte svůj tým a zúčastněte se Turnaje fotbalových amatérů "Sud cup", který se koná v sobotu 17. června 2017 na fotbalovém hřišti na Záhumení od 9:00 hod. Týmy lze přihlásit do 31. května na tel. č. 723 525 395 nebo na e-mailové adrese zbynek.horka@avonet.cz. Plakát s propozicemi turnaje máte k dispozici ...zde. Organizátorem turnaje je Tělovýchovná jednota Halenkovice.
18. 6. 2017
Setkání seniorů
V neděli 18. 6. 2011 se v sále OÚ Halenkovice uskuteční tradiční setkání seniorů. Na tuto akci jsou zváni všichni halenkovičtí občané, kteří dovršili sedmdesát a více let. Začátek ve 14:00 hod. Program a bohaté občerstvení zajištěno.
18. 6. 2017
II. Halenkovice Run 2017
V neděli 18. 6. 2017 se v Halenkovicích uskuteční druhý ze seriálu běžeckých závodů pro děti a mládež. Start v 15:00 hod. na fotbalovém hřišti na Záhumení, sraz závodníků ve 14:30 hod. Závod je určen pro děti a mládež ve věku od 0 do 16 let. Akce je pořádána ve spolupráci se SRPŠ Halenkovice. Startovné 20,- Kč bude použito na občerstvení a odměny. Můžete se přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy: halenkovicerun@seznam.cz nebo zprávou přes messenger na facebooku. Po přihlášení dostanete potvrzení s dalšími informacemi. Uzávěrka přihlášek 13. 6. 2017.
Plakát běhu s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
Podrobné informace získáte na stránkách www.halenkovice-run7.webnode.cz.
23. 6. 2017
Zápas Halenkovice versus fanoušci
Při příležitosti ukončení fotbalové sezóny 2016/2017 zvou hráči halenkovického fotbalového A-mužstva své příznivce k přátelskému utkání. Zápas mužstva Halenkovic s týmem fanoušků se uskuteční na fotbalovém hřišti na Záhumení v pátek 23. června 2017, od 18:00 hod. Občerstvení pro hráče zajištěno.
25. 6. 2017
Automobilový slalom Zlín – zóny střední Evropy a mistrovství ČR
V neděli 25. 6. 2017 od 7:00 do 18:00 hod. proběhne Automobilový slalom Zlín – zóny střední Evropy a mistrovství ČR. Z tohoto důvodu bude uzavřena silnice III/36747 z Napajedel po letiště na Drahách Halenkovice.
29. 6. 2017
Pochod za východem slunka
V sobotu 8. července 2017 se uskuteční tradiční pochod za východem slunka na Brdu. Sraz ve 23:30 hod. na Dolině "U kameňa". Ve 3:30 hod. je sraz motorizovaných účastníků na Bunči. Jde se za každého počasí. Pochod organizuje Tonda Gajdošík, tel. 608 742 141.
Plakát pochodu máte k dispozici ...zde.

26. 8. 2017
Halenkovice Run - noční běh
V sobotu 26. 8. 2017 proběhne již třetí závod seriálu Halenkovice Run. Tentokrát se jedná o noční běh. Závod je určen pro všechny, kdo milují pohyb a přírodu. Registrace probíhá do 21. 8. 2017 podrobné informace ...zde.
Nočního běhu se mohou zúčatnit i dospělí běžci.
Startovné: děti a mláděž 20 Kč / dospělí 50 Kč.
Sraz v 19:30 hod. na fotbalovém hřišti na Záhumení. Každý startující musí mít funkční čelovku. Trasy dle počtu a věku účastníků. Hromadný start skupin. Start cca od 20:30 hod. dle počasí. Závod je pořádán ve spolupráci se SRPŠ Halenkovice.
27. 8. 2017
Barum Czech Rally
V neděli 27. 8. 2017 budou obcí procházet dvě z nedělních rycklostních zkoušek automobilové soutěže Barum Czech Rally. Podrobné informace o průběhu soutěže v naší obci máte k dispozici ...zde.
2. 9. 2017
Turnaj fotbalových přípravek
Tradiční a skvěle obsazený turnaj fotbalové omladiny se uskuteční poslední prázdninový víkend na hřišti TJ Halenkovice.
4. 9. 2017
Slavnostní odhalení pamětní desky Karla Zezuly
Při příležitosti 100. výročí narození pana Karla Zezuly – významné halenkovické osobnosti a bývalého ředitele halenkovické školy bude součástí slavnostního zahájení školního roku na jeho počest odhalena pamětní deska v budově nové školy. Slavnostní akt bude přístupný široké veřejnosti.
16. 9. 2017
Nohejbalový turnaj trojic
Tradiční halenkovický amatérský turnaj trojic se uskuteční 16. 9 2017 na antukovém hřišti za novou školou.
Přihlášky podávejte nejpozději do 31. 8. 2017 na tel. č.: 725 118 825, e-mail: hrada@volny.cz.
Startovné 150,- Kč na osobu, maximální počet týmů 10! Plakát turnaje máte k dispozici ...zde.
7. 10. 2017 – sobota
Drakiáda
Letecko modelářský klub Halenkovice, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Halenkovice, Vás srdečně zve na halenkovickou Drakiádu. Se svými dráčky se můžete zapojit do velkého dračího rejdění, které proběhne v sobotu 7. 10 2017 na modelářském letišti Vrchovice. Začátek ve 13:00 hod. Plakát Drakiády máte k dispozici ...zde.
20. a 21. 10. 2017 – pátek a sobota
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Pátek 14:00 až 22:00 hod. budova OÚ Halenkovice
Sobota 8:00 až 14:00 hod. budova OÚ Halenkovice
21. 10. 2017 – sobota
Zavření nebe
Pořádá LMK Halenkovice, bude symbolicky uzavřeno nebe nad modelářským letištěm Vrchovice.
12. 11. 2017 – neděle
Halenkovické hudební odpoledne
Čas pro milovníky umění v podobě přehlídky písní a tanců. Nesoutěžní hudební odpoledne otvírá brány do světa hudby všem amatérským nadšencům – vystoupit mohou i rodinné týmy. V sobotu 11. 11. 2017 budete mít možnost si své vystoupení vyzkoušet v rámci generální zkoušky v sále KD Halenkovice.
2. 12. 2017 – sobota
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Součástí programu budou pěvecká vystoupení, Výstava betlémů, Ochutnávka vánoček a bábovek a tradiční vánoční jarmark.
16. 12. 2017 – sobota
Ples sportovců
Pořádá TJ Halenkovice v sále KD Halenkovice. Součástí programu bude vyhlášení „Nejlepšího fotbalisty roku.“