Odvlhčení kostela

e-mail hlavní stránka zpět


foto: P. Bieberlová

   Přestože halenkovický kostel sv. Josefa stojí na nejvyšším místě Pláňav, léta se potýká s vlhnutím zdiva. V druhé půli měsíce června 2011 bylo proto provedeno podřezání nejvíce postižených zdí.

   Problémy s vlhkostí kostelního zdiva se řešily už v minulosti aplikací sanační omítky. Opatření sice zabránilo prostupu vlhkosti v ošetřených místech, ta však začala vystupovat nad sanovanými místy.
   Římskokatolická farnost Halenkovice proto přistoupila k radikálnímu řešení problému – k podřezání nejvíc postižené stěny kostela. Z výběrového řízení do kterého se přihlásilo několik zájemců byla vybrána firma Ing. Josef Kolář - PRINS z Přerova.

   Sanace byla provedena na západní a jižní části lodi kostela. Jelikož podřezání přístavku nebylo možné provést řetězovou pilou, z důvodu zjištění kamene ve zdivu, bylo kompletní podřezání provedeno lanovou pilou. Během samotné práce bylo zjištěno, že vlhkost zdiva (které má tloušťku cca 1m a je složeno z kamene a pálené cihly) dosahuje enormní úrovně.

   Současně byla provedena opatření pro zlepšení větrání samotného interiéru kostela. Realizační firmou celé akce průběžně probíhá měření vlhkosti zdiva. Pokud jeho vnitřní vlhkost klesne pod 6 %, bude možné aplikovat na vlhkostí postižená místa novou sanační omítku a následnou výmalbu. Zbývající voda bude ze zdiva vzlínat přes sanační omítku a propustnou malbu. Na povrchu omítek a malby by se již dále neměla objevovat. Úplné vyschnutí stěn, které vlhly stovky let, pak bude otázkou několika dalších roků.

   Větší část akce byla financována z prostředků farníků a dárců. Obec Halenkovice přispěla Římskokatolické farnosti Halenkovice – jako zadavateli, v rámci programu obnovy sakrálních staveb, částkou 100 000,- Kč.


Odvlhceni kostela Odvlhceni kostela Odvlhceni kostela Odvlhceni kostela Odvlhceni kostela
 
Odvlhceni kostela Odvlhceni kostela Odvlhceni kostela Odvlhceni kostela Odvlhceni kostela