Halenkovický košt slivovice 2013 e-mail hlavní stránka zpět


    Sedmý ročník koštu ovocných pálenek se uskutečnil na začátku měsíce března. Degustovalo se v pátek 1. 3. 2013 v přísálí KD Halenkovice. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v sobotu 16. 3. 2013.

   Na letošním ročníku "Halenkovické trnky" se odrazila loňská neúroda trnek. Oproti minulému roku bylo v kategorii trnka přihlášených o polovinu méně vzorků. Přihlašovány byly často pálenky z dřívějších let. Zhruba stejně početné zastoupení jako v loňském roce měly kategorie jádrová a pecková.

Do soutěže bylo podle druhů přihlášeno:

  38 vzorků v kategorii "trnka"
  12 vzorků v kategorii "jádroviny" (jablko, hruška)
  7 vzorků v kategorii "peckoviny" (meruňka)

   Na degustaci se podílelo čtyřicet degustátorek a degustátorů, kteří byli k jednotlivým degustačním stolům losováni při příchodu na přísálí. Vzorky byly označeny pouze čísly. V případě, že by byl dodán vzorek ve tvarově zvláštní lahvi, bylo připraveno jeho přelití do anonymního skla. Další novinkou bylo uložení číselného přehledu vzorků a pěstitelů do dvou obálek. Jednu měl v úschově tradičně starosta obce, o druhou se po dobu mezi degustací a vyhlášením staral jeden z degustujících, který si při příchodu na degustaci vylosoval hvězdičku. Pro letošek to byla paní Věroslava Kašpárková.Posuzování pálenek   foto: RJ

Degustace Degustace Degustace Degustace Degustace
 
Degustace Degustace Degustace Degustace Degustace
 


Vyhlášení výsledků Halenkovického koštu slivovice 2013

   Letošní slavnostní vyhlášení přilákalo do sálu na Pláňavách velké množství hostů - příznivců kvalitních pálenek. Sál i přísálí bylo téměř zcela zaplněno. O hudební doprovod programu se postarala Cimbálová muzika Radovan s primášem Cyrilem Burešem. V několika tanečních vstupech se představil folklórní soubor Pozdní sběr z Napajedel.

   Před samotným vyhlášením výsledků, které moderovali pan Jaromír Blažek a Jindřich Juřena, byla k ověření pravosti číselného přehledu vzorků a pěstitelů přizvána paní Kašpárková, která svou obálku rozpečetila až v okamžiku vyhlašování. Putovní trofej za hlavní kategorii paní Lence Mihálové předal loňský vítěz, pan František Gabryš.

   Po vyhlášení vysledků se uskutečnila dražba nejúspěšnějších vzorků. Hosté si na přísálí mohli prostudovat podrobné výsledkové tabulky a na jejich základě si třeba vybrat a koupit vzorek té které soutěžní pálenky. Samozřejmě, že po nejúspěšnějších se jenom zaprášilo, ale svého konzumenta si nakonec našly všechny - inu na košt se snaží dávat každý to nejlepší co má. Kromě prodeje pálenek byl k dispozici i bohatě zásobený bufet a nechyběla ani koštová tombola.

   Při slivovičce se diskutovalo, tančilo a zpívalo až pozdě do noci...


Stupně vítězů v kategorii "trnka":

  1. místo MIHÁLOVÁ Lenka - Halenkovice 2012
  2. místo NĚMEC Vladimír - Halenkovice
  3. místo TOUFAR Jaroslav - Halenkovice 2008


Stupně vítězů v kategorii "peckoviny":

  1. místo WOZAR Vladimír - Halenkovice - Meruňka 2012
  1. místo ULICOVÁ Jarmila - Halenkovice - Meruňka 2012
  2. místo ŠTĚPÁNÍK Luděk - Halenkovice - Meruňka 2012
  3. místo WOZAR Vladimír - Halenkovice - Meruňka 2011


Stupně vítězů v kategorii "jádroviny":

  1. místo BIEBERLE Milan - Halenkovice - Hruška 2012
  2. místo LAHOLA Jaroslav - Halenkovice - Jablko 2012
  3. místo BLAŽEK Jaromír - Halenkovice - Mix 2012


Kompletní výsledky Halenkovické trnky 2013 ve formátu xls.


Vyhlášení výsledků   foto: P. Bieberlová

Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení
 
Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení
 
Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení
 
Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení
 
Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení Vyhlášení
 
Halenkovická trnka