Setkání řídící skupiny komunitního plánování systému sociálních služeb

e-mail hlavní stránka zpět


foto: P. Bieberlová

   Členové řídící skupiny komunitního plánování systému sociálních služeb v otrokovickém regionu se sešli v pátek 25. února 2011 v prostorách halenkovického obecního úřadu.

   Systém komunitního plánování mapuje možnosti poskytovaných sociálních služeb různým skupinám obyvatel. V rámci většího územního celku pomáhá k jejich účelnějšímu využití. Otrokovicko je regionem, kde již pět let tento systém plně funguje. Spolu s Otrokovicemi se projektu účastní také okolní obce – Halenkovice, Napajedla, Tlumačov, Bělov, Pohořelice, Oldřichovice a Nová Dědina. Za poskytovatele sociálních služeb se zapojila městská organizace SENIOR Otrokovice a neziskové organizace Naděje Otrokovice, Charita svaté Anežky Otrokovice a Český červený kříž. Uživatele zastupuje Svaz tělesně postižených a dva občané Otrokovic.
   Projekt se zaměřuje na tři cílové skupiny: nezaměstnané, zdravotně postižené a seniory. Členy řídící skupiny jsou starostové obcí zapojených do projektu, ředitel Úřadu práce Zlín, vedoucí Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, vedoucí Charity sv. Anežky Otrokovice, ředitelka DDM Sluníčko Otrokovice a další.Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování
 
Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování