Požární bezpečnost komínů e-mail hlavní stránka zpět


    V březnu roku 2010 bylo vydáno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vstoupí v účinnost 1. ledna 2011 a nahradí stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

   Jednou z důležitých informací v předpisu pro provozovatele komínu od připojeného spotřebiče paliv do 50kW (včetně) je povinnost kontroly komínu ve lhůtě 1x ročně. Tuto kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedené kontrole vydá kominík písemnou zprávu, jejíž vzor je součástí tohoto vládního nařízení.

Seznam revizních techniků komínů ...zde,
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti komínů ...zde,
Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ...zde.