Halenkovice mají nového kněze e-mail hlavní stránka zpět


obec    Je jím třicetiletý Bohumil Kundl, který přešel z uherskobrodské farnosti.

   Nový duchovní je rodákem z Hrobic. Je absolventem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako jáhen působil ve valašskokloboucké farnosti. Poslední tři roky byl kaplanem v Uherském Brodě a Prakšicích. V Halenkovicích se svým farníkům poprvé představil v neděli 20. července 2008 při mši svaté.

   Halenkovice nemají svého vlastního duchovního správce už čtrnáct let. Dosavadní farář Viliam Gavula zůstává i nadále v Napajedlích. V Halenkovicích působil tři roky. Za práci v Halenkovicích mu patří poděkování všech, kteří mu rádi naslouchali. Nový kněz bude spolu s Halenkovicemi spravovat i obec Spytihněv. Přejeme mu v novém působišti hodně úspěchů.