Rekonstrukce kanalizačního potrubí

e-mail hlavní stránka zpět


text: Obec Halenkovice
foto: J. Blažek, P. Bieberlová


   Po provedených kamerových zkouškách, bylo zjištěno značné poškození kanalizace na Pláňavách směrem na Katernice. Situace vyvolávala vážné obavy ze zborcení, které by např. při jarním tání způsobilo vyplavení domů.

   V prosinci 2012 se proto začalo s rekonstrukcí tohoto úseku kanalizace na Pláňavách za obecním úřadem ve směru ke sběrnému dvoru. Délka rekonstruovaného úseku potrubí je 125 m. V rámci rekonstrukce musela být provedena neplánovaná oprava kanalizačních přípojek, navazujících na reailzovaný úsek. Z tohoto důvodu byla krátkodobě uzavřena silnice Pláňavy - Katernice.

   Rekonstrukce je realizována firmou Javorník, která zvítězila ve výběrovém řízení s cenou 1,9 mil. korun.
 
Oprava kanalizace Oprava kanalizace Oprava kanalizace Oprava kanalizace Oprava kanalizace
 
Oprava kanalizace Oprava kanalizace Oprava kanalizace Oprava kanalizace Oprava kanalizace