Generální oprava kanalizace v místní části Záhumení

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: J. Blažek

   V období od 15. do 23. 8. 2011 probíhala generální oprava 40 let staré kanalizační sítě v části Záhumení od učitelské bytovky po č. p. 599 v celkové délce 216 m.

   Opravu prováděla na základě výběrového řízení firma Vegi, s.r.o. z Kroměříže. Průměr původního potrubí v dané lokalitě byl 300 mm. Dodavatelská firma provedla sondáž potrubí a zjistila, že v současnosti díky erozi a působení splašků se vnitřní průměr zvětšil na 320 až 330 mm. K opravě kanalizace bylo využito bezvýkopové technologie sanačním rukávem.

   Jedná se o geotextilii napuštěnou pryskyřicí, která je zalitá horkou vodou a po vytvrdnutí rukávu se provádí vyfrézování jednotlivých vtoků. Nabízená cena – 1.004 208,- Kč, konečná cena 999.000,- Kč.


Fotografie z průběhu opravy a pohled na původní a nový stav potrubí.

Rekonstrukce kanalizace Rekonstrukce kanalizace Rekonstrukce kanalizace Rekonstrukce kanalizace Rekonstrukce kanalizace