Hudební odpoledne e-mail hlavní stránka zpět


text: V. Janečková
foto: A. Dlapová, P. Bieberlová


   V neděli 5. května 2013 se v sále KD Halenkovice konalo 1. Halenkovické hudební odpoledne. Hudebníci, kteří měli zájem v programu vystoupit, se mohli přihlásit do 6. dubna. I přesto, že věk nebyl nijak omezen, většinu účastníků tvořily děti z místní mateřské a základní školy. Publikem se stali rodiče, prarodiče, sourozenci a také mnoho těch, kteří chtěli prožít příjemné kulturní odpoledne. Akci připravily maminky a SRPŠ při ZŠ Halenkovice.

   Bohatý program odstartoval v 16 hodin. Hudební a pěvecké příspěvky téměř 20 účinkujících naplnily více než dvě hodiny. Nabídka žánrů a stylů hudby byla opravdu pestrá. Důstojný úvod koncertu obstarala paní Naďa Hanáčková se svým violoncellem, moderní písně zazpívala Zuzana Kříčková, zaznělo i mnoho lidových písní, jak ve zpívané, tak v hrané podobě. Každý vystupující se snažil a každý byl také oceněn potleskem. Hudební odpoledne slovem provázel Roman Janeček ml.

   O přestávce měly děti možnost zúčastnit se soutěží, samozřejmě týkajících se hudby nebo vyplnit kvíz, jehož vylosovaní výherci byli patřičně odměněni. Po celou dobu byl v bufetu k dispozici široký výběr pochutin, koláčů a buchet k ještě příjemnějšímu požitku z celé akce.

   Na závěr koncertu vystoupil halenkovický kněz, Otec Bohumil, který na svou trubkou zahrál výběr klasických skladeb. Následně v jeho podání zaznělo mnoho pohádkových písní, které měly děti za úkol poznávat - poznány byly všechny.

   Vyvrcholením odpoledne pak byla společná písnička všech účinkujících, které na kytaru doprovodil opět Otec Bohumil. Všichni hudebníci, kteří se zapojili do programu, získali diplom a medaili jako vzpomínku na tento den.

   Díky pozitivnímu ohlasu ze strany diváků i účinkujících je možné, že se tato akce i v příštích letech stane součástí kulturního života naší obce.


Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne
 
Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne
 
Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne
 
Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne
 
Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne
 
Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne Hudební odpoledne