Výroční schůze ZO Českého zahrádkářského svazu Halenkovice

e-mail hlavní stránka zpět


Text: J. Hrbáček, P. Bieberlová. Foto: B. Blažková

   6. února 2011 proběhla v sále KD Halenkovice Výroční schůze ZO Českého zahrádkářského svazu. Na schůzi bylo přítomno 86 ze 119 členů ZO ČZS Halenkovice.

   Schůzi zahájil předseda halenkovické organizace pan Josef Hrbáček, pan František Gabryš následně přednesl hodnotící zprávu za loňský rok.

   Rok 2010 byl sice stižen neúrodou, ale činnost halenkovických zahrádkářů byla bohatá – provedli opravu lisu, moštárna byla nově vydlážděna, kotel na vaření povidel má díky p. Trvajovi z Dolního Konce novou kotvu, odpracovalo se nespočet brigádnických hodin pro zajištění dřeva na otop při pálení, patřičná pozornost byla věnována i švestkovému sadu. Velkým výdajem za loňský rok byl nákup nového měřidla lihu a jeho instalace na místo stávajícího, které po několika desítkách let již dosloužilo. A to je jen zlomek výčtu z akcí, které naši zahrádkáři podnikli.

   Během schůze, jejíž součástí byla i tradiční tombola, došlo k předání ocenění některým členům organizace. Pan Zdeněk Trvaj a pan František Gabryš z rukou přítele F. Němečka obdrželi bronzový odznak od Republikové rady ČZS Praha za dlouholetou činnost v organizaci.

   Titul Nejlepší sadař v Halenkovicích za r. 2010 získal pan Vratislav Skácel z Kopce. Pan Milan Prechtl, paní Jana Kašíková a paní Drahomíra Hrbáčková získali čestná uznání od ZO ČZS Halenkovice za nejlepší zahrádku. Čestná uznání od ZO ČZS za obětavou práci obdrželi pánové Miroslav Juřena a František Gabrhelík (ocenění přebrala v zastoupení manželka, paní Jarmila Gabrhelíková).

   Na výroční schůzi zahrádkářů byl předsedou územního sdružení (ÚS) ČZS přítelem Františkem Němečkem předán Řád zlaté růže ZO ČZS Halenkovice za dlouholetou obětavou práci pro svaz zahrádkářů. Tento řád je jedním z nejvyšších vyznamenání od Republikové rady ČZS. Naše organizace je první organizací ve Zlínském kraji, která získala toto ocenění.


Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS
Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS
Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS Schůze ZO ČZS