Tříkrálová sbírka 2012 e-mail hlavní stránka zpět


text: P. Mgr. Jan Randa foto: P. Bieberlová

   Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2012 se v celostátním měřítku uskutečnila již po dvanácté. Finanční prostředky získané během Tříkrálové sbírky pomohou zejména v regionech, kde se peníze vybraly.

  80% výnosu sbírky je použito v kraji
  10% je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
    5% připadá na podporu projektů Charity ČR
    5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

   Největší část záměrů pro rok 2012 se opět týká služeb pro seniory, nemocné a handicapované, podpořeny budou hospice, dále služby pro lidi bez domova a v materiální nouzi, stejně jako aktivity pro děti.

Tříkrálová sbírka 2012 na Otrokovicku

V Otrokovicích a okolních obcích vykoledovalo 116 skupinek celkem 598.986,- Kč.

Otrokovice 258.266,- Kč 34 skupinek
Napajedla 144.272,- Kč 36 skupinek
Spytihněv 44.946,- Kč 9 skupinek
Tlumačov 46.060,- Kč 12 skupinek
Komárov 12.621,- Kč 2 skupinky
Halenkovice 42.718,- Kč 12 skupinek
Žlutava 26.867,- Kč 6 skupinek
Pohořelice 23.236,- Kč 5 skupinek
Celkem 598.986,- Kč 116 skupinek


Tříkrálová sbírka 2012 v Halenkovicích

   V sobotu 7. ledna 2012 v rámci Tříkrálové sbírky prošlo halenkovickými ulicemi a poctivě zazpívalo celkem 36 koledníků s doprovodem 12 dospělých. Všem patří obrovský dík za jejich krásný zodpovědný přístup k této dobročinné akci.

   Do pokladniček se znakem charity se podařilo vysbírat 42.718,- Kč. Všem dárcům DĚKUJEME!

Tři králové chodili po Halenkovicích v následujícím složení:

   Adélka Kylarová, Dáša Kylarová, Hanka Tišocká, pod vedením Miroslavy Tišocké
   Vašek Valenta, Ota Valenta, Bohuš Vykoukal, pod vedením Heleny Valentové
   Katka Jelínková, Anička Jelínková, Terezka Bieberlová, pod vedením Ivy Jelínkové
   Ivetka Blahová, Adélka Wozarová, Kája Dundálková, pod vedením Pavly Wozarové
   Víťa Dundálek, Kuba Chaloupka, Mojma Blažek, pod vedením Ivana Blahy
   Katka Hanáková, Markétka Večeřová, Kája Večeřová, pod vedením Anny Horkové
   Gabča Mitáčková, Matěj Hastík, Gabča Hradílková, pod vedením Anny Musilové
   Adrianka Vojáčková, Áda Kedruš, Míša Kašpar, pod vedením Milana Kašpara
   Nikolka Krátká, Alička Stuchlíková, Kristýnka Černá, pod vedením Marty Trvajové
   Katka Hrbáčková, Maruška a Barča Gabrhelíkovi, pod vedením Barbory Gabrhelíkové
   Lenička Fischerová, Maruška Kulíšková, Barborka Koutná, pod vedením Ludmily Zapletalové
   Mira Březík, Terezka Březíková, Verča Badalová, pod vedením Kateřiny Březíkové

   O vyhládlé a prochladnuté koledníky se staraly paní Blanka Vojtková a Marie Maňásková. Poděkování patří také paní Anně Horkové, která se stará o celou organizaci místní sbírky.

Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012
 
Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012
 
Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012
 
Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012
 
Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka 2012