Kulturní akce

e-mail hlavní stránka zpět


Vánoční strom 2009

text: Mgr. Hana Huťková foto: P. Bieberlová

   Rozsvícení vánočního stromu se stalo nejen v naší obci pěknou tradicí, kterou se připomínají blížící se nejkrásnější svátky v roce. Letos se akce konala 29. 11. v podvečer před budovou obecního úřadu na Pláňavách. Pro občany byl připraven bohatý kulturní program s nabídkou svařeného vína, medoviny a slivovice.
   Slavnostní shromáždění nejdříve pozdravil starosta obce p. Jaromír Blažek, který ve svém projevu zhodnotil uplynulý rok z hlediska dosažených cílů a plánů do dalších let a také popřál všem pohodu a zdraví. Následovalo pásmo básniček, koled, říkanek a písniček v podání dětí z MŠ a dětí z nového halenkovického Folklórního kroužku. Kroužek zahájil svoji činnost teprve nedávno a to pod vedením paní Zuzany Mitáčkové, které pomáhá pí. uč. Marcela Palúchová.
   K tomuto zájmovému uskupení pár slov: navštěvují jej žáci 1. - 4. ročníku, nacvičují v prostorách OÚ 1x týdně. Vedoucí děkuje panu starostovi a jeho manželce za vstřícný přístup a finanční podporu, dále pak slečně Adéle Juřenové za ušití krásných kostýmů a také rodičům a dobrovolníkům za poskytnutí textilií na slavnostní kroje. V programu dále vystoupili žáci ZUŠ z Napajedel pod vedením pí. uč. Strašákové: Monika Zapletalová, Kateřina Kociánová, Roman Šubík a Dominik Trnavský. Základní školu zastupovali: Dominik Polášek, Magdalena Kociánová a Simona Přílučíková. Nádhernou vánoční píseň zazpívala Zuzana Kříčková. O celkovou vánoční atmosféru a veselou zábavu se postarali muzikanti z Topolné a z Napajedel mužská část souboru "Pozdní sběr" s primášem p. Cyrilem Burešem. Všechny přítomné děti se dočkaly i čertů a Mikuláše s andělem, kteří jim rozdali perníky.
   Je třeba poděkovat nejen všem účinkujícím, ale především organizátorům - členům kulturní komise v čele s paní Marií Mihálovou. Myslím si, že hojná účast občanů je nejlepší odměnou za dobrou práci. Děkujeme také za zapůjčení aparatury a ozvučení celého večera panu Zdeňku Kříčkovi.Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
 
Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu Rozsvícení vánočního stromu
Fotoalbum...