Rodičovský ples 2012 e-mail hlavní stránka zpět


foto: J. Blažek, P. Bieberlová

   Vstupenky na Rodičovský ples 2012 byly vyprodány už čtrnáct dní předem, tak velký zájem byl o tuto tradiční akci, kterou každoročně pořádá SRPŠ ve spolupráci se ZŠ Halenkovice.

   Letošní Rodičovský ples se uskutečnil v sobotu 4. února v sále KD Halenkovice. Hosty plesu z pódia přivítal za Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Halenkovice pan Radek Kocián. Po ktátkém úvodním slovu před hosty předstoupila slečna Šárka Vávrová která přivítala hosty, rodiče a učitele a poděkovala jim, jménem všech účinkujících, za roky strávené ve školních lavicích.

   Úvod Rodičovského plesu bývá vždy ozdoben předtančením, které připravují žáci osmých a devátých tříd. Osmáci a deváťáci začali letošní vystoupení nacvičovat několik měsíců předem pod vedením Šárky Juřenové a Žanety Nádvorníkové. Celé vystoupení sestávalo ze tří skladeb a trvalo téměř půl hodiny. Na závěr došlo i ke tradičnímu tanci, při kterém si tanečníci došli pro učitele a rodiče. Mladí tanečníci vystoupení zvládli na jedničku.
   Za přípravu a úspěšné zvládnutí předtančení nakonec poděkoval ředitel ZŠ Halenkovice Mgr. Vojtěch Tělupil.
   Na celém vystoupení bylo vidět úsilí, které bylo jeho přípravě věnováno. To, že o letošní předtančení byl velký zájem svědčí i zaplněný sál během páteční generální zkoušky, která byla příležitostí pro všechny, kteří se na ples nemohli dostavit.

   Samotný plesový večer pak nabídl hudbu od skupiny Aventis, tanec, občerstvení i tombolu. Kolem jedenácté hodiny byla pak znovu zopakována závěrečná část předtančení.


Generální zkouška předtančení Rodičovského plesu - pátek 3. 2. 2012.

Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012


Rodičovský ples - předtančení žáků 8. a 9. ročníku - sobota 4. 2. 2012.

Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012
 
Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012
 
Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012
 
Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012
 
Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012 Rodičovský ples 2012