Výroční členská schůze TJ Halenkovice

e-mail hlavní stránka zpět


text: Radek Kedruš

   Dne 13. 11. 2009 se v prostorách KD Halenkovice konala "Výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Halenkovice".

   Předseda TJ pan Vladimír Wozar přivítal všechny přítomné včetně starosty obce Halenkovice, pana Jaromíra Blažka. Poté hospodář TJ pan Radek Kedruš informoval všechny o současném stavu TJ Halenkovice, o členské základně, jednotlivých oddílech sdružených v TJ a o složení výkonného výboru, který byl zvolen na členské schůzi 19. 9. 2008. Následně zdůraznil hlavní směry práce výkonného výboru na další období, kde majoritním bude opět práce s mládeží. Dále byla všem přítomným přednesena "finanční zpráva o hospodaření TJ Halenkovice". Bylo zdůrazněno, že fungování TJ je založeno na finančních příspěvcích a sponzorských darech. Mezi hlavní přispěvatele patří Regionální sdružení ČSTV a především obec Halenkovice, bez jejichž příspěvků by bylo téměř nemožné svěřený majetek spravovat a udržovat. Z pohledu ostatních příjmů drtivou většinu sponzorských darů přijato vedení TJ od místních podnikatelů a soukromých osob. Především finanční dary provozovatele "Hospody na hřišti" pan Kašpara tvoří významnou část ostatních zdrojů TJ. Příjmy a výdaje byly v loňském roce vyrovnané. Vedení TJ loni hospodařilo s příjmy i výdaji přesahujícími 150 tis. Kč a předpoklad pro příští rok v případě realizace plánovaných akcí při správě majetku počítá s částkou obdobnou, ne-li vyšší. Proto bude vedení i nadále spoléhat na štědrost vedení obce Halenkovice a všech ostatních, kteří chtějí v naší obci zachovat a rozvíjet tělovýchovu a sport, abychom mohli především mládeži nabídnout zdravější alternativu k lákadlům dnešní přetechnizované a uspěchané společnosti a tou je samozřejmě sport a zdravý pohyb vůbec.

   Při závěrečné diskuzi byly zodpovězeny některé dotazy přítomných účastníků a především byly zdůvodněny některá opatření zavedená výkonným výborem. Jednalo se především o nezbytnosti členských příspěvků a dobrovolných brigádnických hodinách členů při správě majetku TJ.
   Slovo v diskuzi si vzal i pan starosta Blažek a osvětlil členům postoj a názory obce a vyjádřil svůj kladný vztah k řešení problémů TJ. Diskuze i celá výroční schůze i přes nízký počet přítomných umožnila všem získat přehled o dění, aktivitách, plánech i problémech naší tělovýchovné jednoty.


  Výroční členská schůze TJ Výroční členská schůze TJ Výroční členská schůze TJ