Vyhodnocení "Dotazníku rozvoje obce"

e-mail hlavní stránka zpětobecní úřad    Koncem roku 2008 byl do halenkovických domácností spolu se zpravodajem distribuován dotazník, prostřednictvím kterého chtělo vedení Obce Halenkovice získat informace o přáních a představách obyvatel Halenkovic, týkajících se života a rozvoje obce. Dotazníkové formuláře byly k dispozici i na Obecním úřadu.

   Tato anketa sestávala z jednadvaceti otázek a byla anonymní. Vyplněné anketní lístky byly shromažďovány ve schránce umístěné v budově OÚ. Data z dotazníků vyhodnotil pan František Vojáček, člen rady obce.

   Dotazník vyplnilo celkem 325 respondentů, kterým vedení obce za jejich aktivní přístup děkuje. Při plánování rozvoje Halenkovic bude k výsledkům této ankety přihlíženo.

Vyhodnocení "Dotazníku rozvoje obce" ve formátu pdf (1554 kB) máte k dispozici ...zde.