Czech POINT e-mail hlavní stránka zpět


Czech POINT

   Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT má sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

   Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Od 1. února 2008 je Obecní úřad Halenkovice kontaktním místem Czech POINT. Občan zde může získat ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů:

  - Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
  - Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
  - ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
  - Z TRESTNÍHO REJSTŘÍKU

Od ledna 2009 byl zahájen provoz tří nových agend

  - VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
  - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
  - REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Výpis z Katastru nemovitostí

Co dostanete:

   Úplný výpis Listu vlastnictví

Co potřebujete vědět:

   Katastrální území a číslo listu vlastnictví

Kolik to bude stát:

   Za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč


Výpis z Obchodního rejstříku

Co dostanete:

   Úplný výpis z Obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

   IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát:

   Za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč


Výpis ze Živnostenského rejstříku

Co dostanete:

   Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

   IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát:

   Za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč


Výpis z Trestního rejstříku

Co dostanete:

   Úplný výpis z Trestního rejstříku

Co potřebujete mít:

   Platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:

   Za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč


Agendy které jsou v provozu od ledna 2009

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co dostanete:

   Stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení)

Co potřebujete mít:

   Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo

Kolik to bude stát:

   Za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč


Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete:

   Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách

Co potřebujete mít:

   Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace

Kolik to bude stát:

   Za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč


Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Co dostanete:

   Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT

Co potřebujete mít:

   Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Kolik to bude stát:

   Za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč
Podrobné informace o projektu Czech POINT a seznamy míst kde je možné služeb terminálu využít získáte na webových stránkách www.czechpoint.cz.