Rekonstrukce místních komunikací e-mail hlavní stránka zpět


foto: J. Blažek

   V průběhu měsíců říjen - listopad 2011 byla v rámci odstraňování povodňových škod provedena rekonstrukce některých halenkovických cest. Opravovány byly dílčí úseky na Spodních Kržlích, cesta na Dolině směr Spodní Kržle v délce cca 300 m, cesta na Dolině v Břehách a cesta na Dolině směr Hájenka.

   Oprava komunikací probíhala ve dvou etapách. Během první etapy byla nejvíce poškozená místa komunikací provizorně opravena asfaltovým recyklátem, který byl provozem postupně, zhruba po dobu půl roku, zhutňován. Ve druhé etapě pak byla provedena pokládka ABS (obalované drti).

   Opravu komunikací provedla firma SÚS Zlín. Celková cena opravy činila cca 1,3 mil. Kč. Tato částka byla hrazena z rozpočtu obce. V současné době je na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podána žádost na proplacení této sumy z fondů pro odstraňování následků povodní.

Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest

Původní stav cest


Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest
 
Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest Rekonstrukce cest

Cesty po opravě