Pálení čarodějnic

e-mail hlavní stránka zpět


text: RJ
foto: A. Dlapová


   V úterý 30. dubna 2013 se na modelářském letišti na Vrchovici uskutečnilo "Pálení čarodějnic".
Ze setkání čarodějných sil se v Halenkovicích stala tradice, hojně navštěvovaná zejména čarodějným potěrem v doprovodu čarodějnic a čarodějek.

   Čarodějnice a čarodějové se slétli na Pláňavách, kde začínal jejich průvod. Cestou se k nim přidávaly další a další bytosti. Místo sletu již bylo připraveno pro rejdění. Nepřehlédnutelná byla zejména obrovská vatra, ale přichystány byly také soutěže v čarodějných dovednostech. I v letošním roce byla volena miss čarodějnice a missák čaroděj.

   Organizační výbor sletu asi musel opravdu použít kouzel a čar, jinak si nelze vysvětlit to, že počasí bylo vpravdě ideální - tak krásných a večerů bylo v letošním roce opravdu pramálo. Spokojení účastníci sletu se rozlétali do svých revírů až pozdě za tmy, která byla prozařována světlem ohně. Mnohým se domů vůbec nechtělo...

   Poděkování za přípravu akce patří halenkovickým hasičkám a hasičům a za poskytnutí letiště modelářům z LMK Halenkovice.

Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013
 
Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013
 
Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013 Slet čarodějnic 2013