Záplavy dne 2. 6. 2010 e-mail hlavní stránka zpět


foto: Z. Fischerová

   V úterý 2. 6. 2010 byly Halenkovice po dlouhotrvajících vydatných deštích zasaženy místními záplavami. Informace o situaci v obci a průběhu prací na odstranění následků byly postupně zveřejňovány i na www.halenkovice.cz. Na této stránce máte k dispozici přepis informací ze dne 2. 6. 2010, které se týkaly povodně.2. 6. 2010
8:15 hod. Stav ohrožení
Z důvodu dlouhotrvajících srážek a následného vzestupu hladin místních toků byl v Halenkovicích vyhlášen stav ohrožení. Nejkritičtější situace je v nízkopoložených částech obce. Na Dolině hrozí zaplavení několika domů. Retenční nádrže nad Zádřinovým jsou naplněny a problémy proto hrozí i tam.
Na pomoc obyvatelstvu jsou povoláni halenkovičtí hasiči i s technikou. O kritickém stavu byl informován i HZS Zlínského kraje, který však v současné době není schopen, vzhledem k situaci na dalších místech, poskytnout účinnou pomoc. K dispozici je kromě techniky halenkovických hasičů ještě technika pro zemní práce, kterou poskytli halenkovičtí soukromníci.
Žádáme občany naší obce žijící v ohrožených oblastech jako jsou Zádřinoví, Katernice, Dolina a U Svatých, aby si zabezpečili své nemovitosti proti přívalu vody. Ty, kteří mají kontakt na své sousedy prosíme, aby jim dali vědět o možném ohrožení jejich nemovitosti.

2. 6. 2010
12:00 hod. Situace v obci
Ve 12:00 hod. byla situace v Halenkovicích následující:
Příjezdová cesta do obce od Spytihněvi je uzavřena Policií ČR.
Neprůjezdná je cesta na Dolině k zadním rybníkům a k Ondrovému.
Na Zemanových došlo k sesuvu půdy, který zasáhl cestu. V současné době se pracuje na jejím alespoň částečném zprůjezdnění.
Mostek u Horkových rybníků na Dolině je zničen a pod vodou - cesta je neprůjezdná.
Na zadních Kržlích došlo k vyvrácení sloupu NN.


2. 6. 2010
14:15 hod. Situace v obci
Ve 14:15 hod. byla situace v Halenkovicích následující:
Příjezdová cesta do obce od Spytihněvi je průjezdná s maximální opatrností.
Komunikace na Zemanových je průjezdná směrem z Hradské.
Probíhá odčerpávání zaplavených sklepů U Svatých.

Během noci a dne z 1. na 2. 6. 2010 spadlo na Halenkovice úhrnem 60 mm srážek.


2. 6. 2010
16:00 hod. Mimořádné zasedání Rady obce Halenkovice
V souvislosti se situací způsobenou dlouhotrvajícími vydatnými dešti zasedla v 16:00 hod. v budově OÚ Rada obce Halenkovice.

Rada obce se usnesla na poskytnutí částky 50 000 Kč,- z rozpočtu obce ve prospěch soukromých osob postižených záplavami nebo sesuvy půdy. Prostředky jsou určeny pro financování zemních prací v blízkosti soukromých objektů. Žádosti o finanční pomoc se budou shromažďovat v kanceláři OÚ. Následně budou individuálně posuzovány. Při uvolnění příslušné částky se bude jednat vždy maximálně o 50% ze sumy potřebné k odstranění škod.

Rada obce se dále usnesla na jednorázové odměně 10 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice, za obětavý přístup při likvidaci následků povodní, které obec postihly v měsících květen a červen 2010.


2. 6. 2010
16:45 hod. Situace v obci
V 16:45 hod. byla situace v Halenkovicích následující:
Mostek u Horkových rybníků na Dolině má porušenou krajnici, je ale průjezdný s maximální opatrností a jen pro osobní vozidla.
Na Dolině u staré pálenice (cesta k Jamborovým) se objevil sesuv půdy, který vyvrátil sloup NN.
U cesty od Svatých na Kopec se objevil sesuv půdy.
Probíhá odčerpávání vody ze zatopených míst.
Probíhá čištění cesty na Dolině směrem k Ondrovému - cesta je sjízdná.
Retenční nádrže v Zádřinových vydržely nápor vody. V současné době jsou preventivně odpouštěny pro zvýšení jejich zádržné kapacity pro případ dalších srážek.


V případě potřeby pomoci se obracejte na:
kancelář OÚ: 577 945 736
starostu obce: 724 179 299
velitele SDH Halenkovice: 737 230 578


Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010
 
Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010
 
Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010 Záplavy 2. 6. 2010