Barum Czech rally 2016 e-mail hlavní stránka zpět


    Ve dnech 26. 8. - 28. 8. 2016 se ve Zlíně a okolí uskuteční 46. ročník automobilové soutěže Barum Czech rally. Přes katastr Halenkovic budou projíždět dvě ze sobotních rychlostních zkoušek. Tratí rychlostní zkoušky projedou v rámci Star rally také historické soutěžní vozy. Z tohoto důvodu dojde k uzavírkám příslušných silnic.

Ve čtvrtek 25. 8. 2016 od 9:00 do 18:00 hod. budou probíhat seznamovací jízdy, při kterých jezdci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Sobota 27. 8. 2016 - Rychlostní zkoušky 3 a 7 "Košíky"

   Trasa rychlostních zkoušek povede z Košíků, přes Jankovice, Bunč, Kostelany směr Halenkovice, po Hradské silnici k cíli, který bude situován v blízkosti budovy Revíru na Hradské. Odtud budou soutěžní vozy projíždět obcí volným průjezdem (za dodržování dopravních předpisů) do servisní zóny v Otrokovicích.
   Z Doliny od obchodu a od Svatých na Hradskou bude vyznačena slepá ulice. V půli cesty po Hradské a od odbočky na Břehy bude zákaz vjezdu. Mapku úpravy dopravního značení máte k dispozici ...zde.

Mapku rychlostních zkoušek č. 3 a 7, včetně vyznačené trasy volného průjezdu, který povede středem obce, máte k dispozici ...zde.

   Uzávěrka pro regulaci diváků bude v 5:14 hod.
   Uzavření trati v 8:14 hod.
   Čas prvního jezdce RZ 3 v 10:14 hod.
   Čas prvního jezdce Star rally (historické soutěžní vozy) ve 13:04 hod.
   Čas prvního jezdce RZ 7 v 17:31 hod.
   Otevření trati pro provoz ve 21:11 hod.


Letáček pro volný vjezd do obce Halenkovice obdržely všechny domácnosti do svých poštovních schránek. Je možné jej získat také v kanceláři obecního úřadu. Řidiči by měli mít leták v době konání soutěže v obci vystaven na předním okně automobilu.
Volný vstup do obce pro halenkovické občany bude zajištěn také po předložení OP.rally bezpečněŘeditelství soutěže se na obyvatele obcí obrací s následující žádostí:Vážení občané,

Ve dnech 26. 8. - 28. 8. 2016 se uskuteční 46. Barum Czech rally Zlín - Mistrovství Evropy jezdců

   Tento závod bude projíždět Vaší obcí. Žádáme Vás o pochopení a věříme, že komplikace, které Vám způsobíme, nebudou tak veliké a předem se Vám za ně omlouváme. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, potřeba hasičů, sanitky apod., postupujte běžným způsobem a bude zajištěno vše, aby se Vám této pomoci dostalo.

   V místech, kde v blízkosti trati máte obchod, prosíme provést nákup v dobách mimo samotný průjezd závodních vozů. Informaci Vám jistě podají samotní prodavači v obchodech.

   Na jednotlivých úsecích rychlostních zkoušek budeme vybírat vstup pro diváky a Vaše obec bude v této zóně, výběrčí by po Vás mohli chtít zaplatit, proto Vás vybavujeme označením, (budou distribuovány do domácností) které při příjezdu dejte na přední okno a jeďte levým pruhem. Pokud toto označení zapomenete, budou po Vás chtít prokázat se občanským průkazem, že v této oblasti bydlíte. Pokud budete potřebovat více označení, bude k dispozici na obecním úřadě.

   Na druhé straně tohoto označení máte informace o časech uzávěrek a časech jednotlivých dob, kdy bude umožněn průjezd pro občany. Tyto časy jsou orientační a mohou se lišit podle toho, jak se bude celý závod vyvíjet, proto než budete chtít vjet na vozovku, informujte se u pořadatelů, zda můžete bezpečně vjet na trať a nehrozí žádné nebezpečí.

   Dále Vás žádáme, pokud jste v blízkosti trati i když jste na svém pozemku, dbejte pokynů pořadatelů, ale řiďte se i vlastním rozumem, uvažte, zda Vám nehrozí nebezpečí při případné havárii. Škodu Vám nahradíme, ale zdraví máte jenom jedno.

   Nenechte bez dozoru děti a zvláště ty hlídejte v bezpečné vzdálenosti od trati. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce ani nepředvídatelnou technickou závadu. Nezapomeňte zajistit domácí zvířectvo a nenechat je volně pobíhat.

   Věříme, že závod proběhne bez problémů, včetně přípravných jízd, které se jedou za provozu a budou pod kontrolou pořadatelů a policie.

   Ještě jednou se všem omlouváme a přejeme všem, kteří se o závod zajímají, pěkný sportovní zážitek.

Miloslav Regner
ředitel Barum Czech rally Zlín