Barum Czech rally 2013 e-mail hlavní stránka zpět


    Ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2013 se ve Zlíně a okolí uskuteční 43. ročník automobilové soutěže Barum Czech rally. Přes katastr Halenkovic budou projíždět dvě z nedělních rychlostních zkoušek. Z tohoto důvodu dojde k uzavírkám příslušných silnic.


Ve středu 28. 8. 2013 od 10:00 do 19:00 hod. budou probíhat seznamovací jízdy, při kterých jezdci musí dodržovat pravidla silničního provozu.


Neděle 1. 9. 2013 - Rychlostní zkoušky 12 a 15 "Žlutava"

Trasa rychlostních zkoušek povede od Bělova, přes Žlutavu směr Halenkovice. Za žlutavským lesem odbočí vlevo na obslužnou komunikaci a dále na rozcestí u základnové stanice mobilního operátora, zde povede doleva, po silnici III/36747 a III/36478 směrem na Napajedla k cíli.
   Uzávěrka pro regulaci diváků bude v 5:34 hod.
   Uzavření trati v 8:34 hod.
   Čas prvního jezdce RZ 12 v 10:34 hod.
   Čas prvního jezdce RZ 15 v 14:28 hod.
   Otevření trati pro provoz v 16:58 hod.


Letáček pro volný vjezd do obce Halenkovice obdržely všechny domácnosti do svých poštovních schránek. Je možné jej získat také v kanceláři obecního úřadu. Řidiči by měli mít leták v době konání soutěže v obci vystaven na předním okně automobilu.
Volný vstup do obce pro halenkovické občany bude zajištěn také po předložení OP.rally bezpečněŘeditelství soutěže se na obyvatele obcí obrací s následující žádostí:Vážení občané,

ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2013 se uskuteční 43. Barum Czech rally Zlín - Mistrovství Evropy jezdců

   Tento závod bude projíždět Vaší obcí. Žádáme Vás o pochopení a věříme, že komplikace, které Vám způsobíme, nebudou tak veliké a předem se Vám za ně omlouváme. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, potřeba hasičů, sanitky apod., postupujte běžným způsobem a bude zajištěno vše, aby se Vám této pomoci dostalo.

   V místech, kde v blízkosti trati máte obchod, prosíme provést nákup v dobách mimo samotný průjezd závodních vozů. Informaci Vám jistě podají samotní prodavači v obchodech.

   Na jednotlivých úsecích rychlostních zkoušek budeme vybírat vstup pro diváky a Vaše obec bude v této zóně, výběrčí by po Vás mohli chtít zaplatit, proto Vás vybavujeme označením, (budou distribuovány do domácností) které při příjezdu dejte na přední okno a jeďte levým pruhem. Pokud toto označení zapomenete, budou po Vás chtít prokázat se občanským průkazem, že v této oblasti bydlíte. Pokud budete potřebovat více označení, bude k dispozici na obecním úřadě.

   Na druhé straně tohoto označení máte informace o časech uzávěrek a časech jednotlivých dob, kdy bude umožněn průjezd pro občany. Tyto časy jsou orientační a mohou se lišit podle toho, jak se bude celý závod vyvíjet, proto než budete chtít vjet na vozovku, informujte se u pořadatelů, zda můžete bezpečně vjet na trať a nehrozí žádné nebezpečí.

   Dále Vás žádáme, pokud jste v blízkosti trati i když jste na svém pozemku, dbejte pokynů pořadatelů, ale řiďte se i vlastním rozumem, uvažte, zda Vám nehrozí nebezpečí při případné havárii. Škodu Vám nahradíme, ale zdraví máte jenom jedno.

   Nenechte bez dozoru děti a zvláště ty hlídejte v bezpečné vzdálenosti od trati. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce ani nepředvídatelnou technickou závadu. Nezapomeňte zajistit domácí zvířectvo a nenechat je volně pobíhat.

   Věříme, že závod proběhne bez problémů, včetně přípravných jízd, které se jedou za provozu a budou pod kontrolou pořadatelů a policie.

   Ještě jednou se všem omlouváme a přejeme všem, kteří se o závod zajímají, pěkný sportovní zážitek.

Miloslav Regner
ředitel Barum Czech rally Zlín