Barum Czech rally 2012 e-mail hlavní stránka zpět


    Ve dnech 31. srpna - 2. září 2012 se ve Zlíně a okolí uskuteční 42. ročník automobilové soutěže Barum Czech rally. Přes Halenkovice budou projíždět dvě z nedělních rychlostních zkoušek. Z tohoto důvodu dojde k uzavírkám příslušných silnic.


Neděle 2. 9. 2012 - Rychlostní zkoušky 10 a 13

Pro veškerý provoz bude uzavřena silnice ve směru od Žlutavy - Kucharica - Pláňavy - Dolina u obchodu směr Hradská.
Regulace provozu od 3:47 hod.
Uzávěra trati od 6:47 do 14:53 hod.
Ve středu 29. 8. 2012 od 08:00 do 18:00 hod. budou probíhat seznamovací jízdy, při kterých jezdci musí dodržovat pravidla silničního provozu.


Letáček pro volný vjezd do obce Halenkovice obdržely všechny domácnosti do svých poštovních schránek. Je možné jej získat také v kanceláři obecního úřadu. Řidiči by měli mít leták v době konání soutěže v obci vystaven na předním okně automobilu.
Volný vstup do obce pro halenkovické občany bude zajištěn také po předložení OP.rally bezpečněŘeditelství soutěže se na obyvatele obcí obrací s následující žádostí:


Vážení občané,

ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2012 se uskuteční 42. Barum Czech rally Zlín - Mistrovství Evropy jezdců

   Tento závod bude projíždět Vaší obcí. Žádáme Vás o pochopení a věříme, že komplikace, které Vám způsobíme, nebudou tak veliké a předem se Vám za ně omlouváme. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, potřeba hasičů, sanitky apod., postupujte běžným způsobem a bude zajištěno vše, aby se Vám této pomoci dostalo.

   V místech, kde v blízkosti trati máte obchod, prosíme provést nákup v dobách mimo samotný průjezd závodních vozů. Informaci Vám jistě podají samotní prodavači v obchodech.

   Na jednotlivých úsecích rychlostních zkoušek budeme vybírat vstup pro diváky a Vaše obec bude v této zóně, výběrčí by po Vás mohli chtít zaplatit, proto Vás vybavujeme označením, (budou distribuovány do domácností) které při příjezdu dejte na přední okno a jeďte levým pruhem. Pokud toto označení zapomenete, budou po Vás chtít prokázat se občanským průkazem, že v této oblasti bydlíte. Pokud budete potřebovat více označení, bude k dispozici na obecním úřadě.

   Na druhé straně tohoto označení máte informace o časech uzávěrek a časech jednotlivých dob, kdy bude umožněn průjezd pro občany. Tyto časy jsou orientační a mohou se lišit podle toho, jak se bude celý závod vyvíjet, proto než budete chtít vjet na vozovku, informujte se u pořadatelů, zda můžete bezpečně vjet na trať a nehrozí žádné nebezpečí.

   Dále Vás žádáme, pokud jste v blízkosti trati i když jste na svém pozemku, dbejte pokynů pořadatelů, ale řiďte se i vlastním rozumem, uvažte, zda Vám nehrozí nebezpečí při případné havárii. Škodu Vám nahradíme, ale zdraví máte jenom jedno.

   Nenechte bez dozoru děti a zvláště ty hlídejte v bezpečné vzdálenosti od trati. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce ani nepředvídatelnou technickou závadu. Nezapomeňte zajistit domácí zvířectvo a nenechat je volně pobíhat.

   Věříme, že závod proběhne bez problémů, včetně přípravných jízd, které se jedou za provozu a budou pod kontrolou pořadatelů a policie.

   Ještě jednou se všem omlouváme a přejeme všem, kteří se o závod zajímají, pěkný sportovní zážitek.

Miloslav Regner
ředitel Barum Czech rally Zlín