Barum Rally 2008 e-mail hlavní stránka zpět


   Ve dnech 22. - 24. 8. 2008 se uskuteční 38. ročník Barum rally Zlín. Halenkovicemi budou projíždět dvě z nedělních rychlostních zkoušek. Asi nejdůležitější informací pro obyvatele Halenkovic je to, že komunikace po kterých povede trať rychlostních zkoušek bude

UZAVŘENA PRO VEŠKERÝ PROVOZ
v neděli 24. 8. 2008 od 8:29 do 15:48 hod.
Provoz na těchto komunikacích bude regulován od 6:00 hod.

Již ve čtvrtek 21. 8. 2008 mohou obcí projíždět soutěžící při seznamovacích jízdách, při kterých musí dodržovat vyhlášku. Tyto jízdy budou probíhat od 8:00 do 17:00 hod.


Ředitelství soutěže se na obyvatele obcí obrací s následujícím žádostí:Vážení občané,

ve dnech 22. - 24. 8. 2007 se uskuteční XXXVIII. Barum rally Zlín - Mistrovství Evropy jezdců

   Tento závod bude projíždět Vaší obcí. Žádáme Vás o pochopení a věříme, že komplikace, které Vám způsobíme, nebudou tak veliké a předem se Vám za ně omlouváme. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, potřeba hasičů, sanitky apod., postupujte běžným způsobem a bude zajištěno vše, aby se Vám této pomoci dostalo.

   V místech, kde v blízkosti trati máte obchod, prosíme provést nákup v dobách mimo samotný průjezd závodních vozů. Informaci Vám jistě podají samotní prodavači v obchodech.

   Na jednotlivých úsecích rychlostních zkoušek budeme vybírat vstup pro diváky a Vaše obec bude v této zóně, výběrčí by po Vás mohli chtít zaplatit, proto Vás vybavujeme označením, (budou distribuovány do domácností) které při příjezdu dejte na přední okno a jeďte levým pruhem. Pokud toto označení zapomenete, budou po Vás chtít prokázat se občanským průkazem, že v této oblasti bydlíte. Pokud budete potřebovat více označení, bude k dispozici na obecním úřadě.

   Na druhé straně tohoto označení máte informace o časech uzávěrek a časech jednotlivých dob, kdy bude umožněn průjezd pro občany. Tyto časy jsou orientační a mohou se lišit podle toho, jak se bude celý závod vyvíjet, proto než budete chtít vjet na vozovku, informujte se u pořadatelů, zda můžete bezpečně vjet na trať a nehrozí žádné nebezpečí.

   Dále Vás žádáme, pokud jste v blízkosti trati i když jste na svém pozemku, dbejte pokynů pořadatelů, ale řiďte se i vlastním rozumem, uvažte, zda Vám nehrozí nebezpečí při případné havárii. Škodu Vám nahradíme, ale zdraví máte jenom jedno.

   Nenechte bez dozoru děti a zvláště ty hlídejte v bezpečné vzdálenosti od trati. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce ani nepředvídatelnou technickou závadu. Nezapomeňte zajistit domácí zvířectvo a nenechat je volně pobíhat.

   Věříme, že závod proběhne bez problémů, včetně přípravných jízd, které se jedou za provozu a budou pod kontrolou pořadatelů a policie.

   Ještě jednou se všem omlouváme a přejeme všem, kteří se o závod zajímají, pěkný sportovní zážitek.

Miloslav Regner
ředitel Barum rally Zlín