Barum Rally 2007 e-mail hlavní stránka zpět


   Ve dnech 24. - 26. 8. 2007 se uskuteční 37. ročník Barum rally Zlín. Halenkovicemi budou projíždět dvě ze sobotních rychlostních zkoušek. Asi nejdůležitější informací pro obyvatele Halenkovic je to, že komunikace po kterých povede trať rychlostních zkoušek bude

UZAVŘENA PRO VEŠKERÝ PROVOZ
v sobotu 25. 8. 2007 od 10:05 do 20:02 hod.
Provoz na těchto komunikacích bude regulován od 7:00 hod.

Již ve středu 22. 8. 2007 mohou obcí projíždět soutěžící při seznamovacích jízdách, při kterých musí dodržovat vyhlášku. Tyto jízdy budou probíhat od 8:00 do 19:00 hod.


Ředitelství soutěže se na obyvatele obcí obrací s následujícím žádostí:Vážení občané,

ve dnech 24. - 26. 8. 2007 se uskuteční XXXVII. Barum rally Zlín - Mistrovství Evropy jezdců

   Tento závod bude projíždět Vaší obcí. Žádáme Vás o pochopení a věříme, že komplikace, které Vám způsobíme, nebudou tak veliké a předem se Vám za ně omlouváme. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, potřeba hasičů, sanitky apod., postupujte běžným způsobem a bude zajištěno vše, aby se Vám této pomoci dostalo.

   V místech, kde v blízkosti trati máte obchod, prosíme provést nákup v dobách mimo samotný průjezd závodních vozů. Informaci Vám jistě podají samotní prodavači v obchodech.

   Na jednotlivých úsecích rychlostních zkoušek budeme vybírat vstup pro diváky a Vaše obec bude v této zóně, výběrčí by po Vás mohli chtít zaplatit, proto Vás vybavujeme označením, (budou distribuovány do domácností) které při příjezdu dejte na přední okno a jeďte levým pruhem. Pokud toto označení zapomenete, budou po Vás chtít prokázat se občanským průkazem, že v této oblasti bydlíte. Pokud budete potřebovat více označení, bude k dispozici na obecním úřadě.

   Na druhé straně tohoto označení máte informace o časech uzávěrek a časech jednotlivých dob, kdy bude umožněn průjezd pro občany. Tyto časy jsou orientační a mohou se lišit podle toho, jak se bude celý závod vyvíjet, proto než budete chtít vjet na vozovku, informujte se u pořadatelů, zda můžete bezpečně vjet na trať a nehrozí žádné nebezpečí.

   Dále Vás žádáme, pokud jste v blízkosti trati i když jste na svém pozemku, dbejte pokynů pořadatelů, ale řiďte se i vlastním rozumem, uvažte, zda Vám nehrozí nebezpečí při případné havárii. Škodu Vám nahradíme, ale zdraví máte jenom jedno.

   Nenechte bez dozoru děti a zvláště ty hlídejte v bezpečné vzdálenosti od trati. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce ani nepředvídatelnou technickou závadu. Nezapomeňte zajistit domácí zvířectvo a nenechat je volně pobíhat.

   Věříme, že závod proběhne bez problémů, včetně přípravných jízd, které se jedou za provozu a budou pod kontrolou pořadatelů a policie.

   Ještě jednou se všem omlouváme a přejeme všem, kteří se o závod zajímají, pěkný sportovní zážitek.

Miloslav Regner
ředitel Barum rally Zlín


Barum rally 2007 - zajímavosti.