ADVENT e-mail hlavní stránka zpět


Zveme děti a mládež , aby se společně podílely na přípravě jesliček pro narození Ježíška

aneb

ABY JESLE NETLAČILY.....

S přípravou začneme už 1. neděli adventní 3. prosince.

Jesličky jsou v kostele před oltářem a ty, když příjdeš na mši svatou, tak můžeš vzít trochu sena, které bude u vchodu do kostela a vložit jej do jesliček

NAROZENÍ JEŽÍŠKA OSLAVÍME SPOLEČNĚ NA ŠTĚDROVEČERNÍ DĚTSKÉ MŠI SVATÉ 24. PROSINCE V 16:00 HOD. V KOSTELE SV. JOSEFA V HALENKOVICÍCH.

Zveme nejen děti a mládež, ale i maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce a všechny....Všem přejeme požehnané Vánoce, plné radosti, lásky a pokoje     

mládež farnosti