Pietní vzpomínka 100. výročí zahájení I. světové války

e-mail hlavní stránka zpět


text: J. Blažek, RJ
foto: P. Bieberlová


   Ve čtvrtek 26. června 2014 proběhla u pomníku padlých z I. světové války v parčíku na Pláňavách Pietní vzpomínka 100. výročí zahájení I. světové války. V rámci vzpomínky, před téměř pěti desítkami účastníků, promluvil starosta obce, pan Jaromír Blažek a halenkovický kněz, o. Bohumil Kundl. Na závěr setkání zazpívala paní učitelka Eva Hanáčková ze ZUŠ R. Firkušného z Napajedel Českou státní hymnu.

Projev starosty Halenkovic, pana Jaromíra Blažka:

   Vážení přítomní občané Halenkovic, dámy a pánové!

   Dnes jsme se zde u pomníku obětí války společně sešli, abychom si připomněli neblahé výročí - 100 let od vypuknutí první světové války. Setkáváme se v předvečer úspěšného atentátu na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Jeho smrt, a smrt jeho ženy, v Sarajevu 28. června 1914 se stala bezprostřední záminkou vedoucí k válce. Rakousko-Uhersko jako odvetu vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí ke světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Velká válka nebo také světová válka, jak se jí dříve říkalo, byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová válka zasáhla nejen Evropu, ale postupně pronikla i do Afriky a Asie a probíhala ve světových oceánech.

   Ve skutečnosti válka vznikla jako důsledek rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy. Neustále vzrůstal spor rakousko-uhersko-ruský o vliv na Balkáně. Nejagresivněji však postupovalo Německo, které se k dělení kořisti dostalo později. V boji o získání nových kolonií se jeho zájmy střetly se zájmy nejsilnějších koloniálních velmocí - Británie a Francie. Nakonec válka skončila vítězstvím Británie, Francie, Ruska a Itálie. Tyto mocnosti porazily Německo a Rakousko-Uhersko. Jedním z mnoha důsledků bylo nové uspořádání světa - vznik i našeho samostatného státu. Tolik říkají obecně historická fakta. Na nás je, abychom si připomínali nesmyslnost války a taky ctili její padlé oběti, ctili zmarněné životy těch, kteří bojovali, abychom my žili v míru. Neznám vesnici, ve které by nebyl alespoň malý pomníček zbudovaný lidem, kteří položili život v 1. světové válce. Nebyly to jen miliony padlých, ale také miliony zmrzačených a hlavně strádajících rodin, které trpěly, protože přišly o své blízké. Právě v tom byla tato válka pro nás mnohem bolestnější a ničivější. V naší obci bylo naverbováno 213 mužů, z nichž zahynul nebo zemřel na válečné útrapy každý čtvrtý. Jak víme, lidé se po této zkušenosti nepoučili a dopustili další velký válečný konflikt.

   Snad bude naše generace a ty další, které přijdou po nás, moudřejší a nedopustí novou světovou katastrofu. Uctěme proto minutou ticha památku všech obětí - občanů, kteří v první světové válce bojovali za lepší budoucnost nás všech.

Děkuji vám za pozornost.

 
Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války
 
Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války Pietní vzpomínka výročí zahájení 1. svět. války