Připravované rekonstrukce a investiční akce

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: P. Bieberlová

Nové sportoviště

Na stránce Úřední deska je k prostudování projektová dokumentace budoucího sportoviště u nové školy. Protože v nejbližších dnech budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci bylo nutné pokácet vzrostlé břízy a ořezat přiléhající stromy. V současné době očekáváme konečné vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k žádosti o dotaci. V případě neúspěchu získání dotace bude zastupitelstvo obce zvažovat možnost výstavby sportoviště ze 100% prostředků rozpočtu obce.

Rekonstrukce 2017


Rekonstrukce vozovky na Záhumení

V současné době probíhá stavební řízení ke generální rekonstrukci vozovky v části obce Záhumení. Vozovka bude od bytovky směrem k jihu rozšířena, dojde ke kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění odkanalizování povrchu cesty a položení nového asfaltového povrchu. Nového povrchu se dočká i parkoviště pod hřištěm včetně komunikací připojujících Záhumení ke hlavní cestě. Termín realizace 2017-2018.

Rekonstrukce 2017

Rekonstrukce 2017


Revitalizace parčíků

V měsíci březnu bylo provedeno kácení v parku na Pláňavách (za buňkami). Dojde zde k celkové výměně stromového porostu a doplnění stavebních částí a mobiliáře - chodníky, lavičky, odpadkové koše. Instalován bude i drobný vodní prvek s pitnou vodou. Realizace tohoto parku proběhne v roce 2017, ostatní parčíky budou revitalizovány v 2018.

Rekonstrukce 2017

Rekonstrukce 2017

Rekonstrukce 2017

Rekonstrukce 2017


Zahájení II. Etapy odkanalizování obce Halenkovice

Dne 21. března 2017 začne II. etapa odkanalizování obce Halenkovice v místních částech Dolina po kolibu, Pod Kopcem, U Svatých po Švubovo, včetně přilehlých částí. Dotaci obec Halenkovice získala z Ministerstva zemědělství ve výši 70% rozpočtovaných nákladů. Obec žádá Krajský úřad o dotaci na odkanalizování ve výši 10%. Koulaudace díla by měla podle plánu proběhnout do konce roku 2017. V oblastech, dotčených stavebními pracemi, prosíme o zvýšenou míru shovívavosti a ohleduplnosti. V těchto místech mohou nastat krátkodobá dopravní omezení.

Návrh halenkovické vyhlídky

V měsíci únoru bylo na základě rozhodnutí rady obce přistoupeno k realizaci vyhlídky v části obce Kuchařiny – směr Žlutava. Jedná se o nenásilnou úpravu zanedbaného mokřadu na fungující biotop včetně vyhlídky s posezením. Bude zde vybudována pergola s možností posezení. Termín realizace do r. 2019

Rekonstrukce 2017

Rekonstrukce 2017