Organizace Výletu do pohádky 2017

e-mail hlavní stránka zpět


text: M. Kubičík

Kolegové a přátelé Výletu do pohádky, zde je uveden přehled důležitých termínů, týkajících se organizace Výletu do pohádky, který se letos uskuteční 3. června 2017.

Organizační schůze k pohádce
25. 4. 2017 od 18:00 hod.
Žádáme všechny členy, nečleny a všechny, kteří se účastní organizace této akce, o přítomnost.

Informační schůzky
16. 5. 2017 od 18:00 hod. organizační schůzka / 19:00 hod. schůzka masky – školní jídelna
30. 5. 2017 od 18:00 hod. organizační schůzka / 19:00 hod. schůzka masky – školní jídelna

Brigády
26. 5. 2017 od 15:30 hod. brigáda střelnice (nářadí s sebou - hrábě, košťata, křoviňáky)
1. 6. 2017 od 07:00 hod. a během celého dne chystání kulis a trasy (oběd zajištěn)
2. 6. 2017 od 07:00 hod. a během celého dne chystání kulis a trasy (oběd zajištěn)
3. 6. 2017 od 06:30 hod. Výlet do pohádky - snídaně a sraz v jídelně školy
4. 6. 2017 od 09:00 hod. sraz na střelnici – úklid

Půjčovna kostýmů
16. 5. 2017 od 18:00 hod. do 20:00 hod. (možno i déle)
30. 5. 2017 od 18:00 hod. do 20:00 hod. (možno i déle)
1. 6. 2017 od 17:00 hod. do 20:00 hod. (možno i déle)
Popřípadě jednotlivě po domluvě na tel. 608 153 642 s Lenkou Rezkovou.

Případné dotazy zodpovíme na tel: 774 140 051 nebo e-mailu: m.kubicik@mipexa.cz