Rekonstrukce obecního parčíku

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: RJ

   V minulých dnech byla zahájena rekonstrukce parčíku u prodejny potravin Anička na Pláňavách. Zaměstnanci obce provedli ořez a odstranění kořenů vybraných stávajících dřevin a demontáž betonových dlažeb, obrubníků a laviček. Prostranství tak bylo připraveno pro zahájení stavebních prací, během kterých dojde k jeho úpravě. Vznikne zde nový chodník, místo se zdrojem pitné vody, instalován bude nový mobiliář a provedena výsadba dekorativních dřevin a rostlin.

Rekonstrukce parku

Rekonstrukce parku

Rekonstrukce parku

Rekonstrukce parku