Nové kontejnery

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: OÚ Halenkovice

   Obec Halenkovice, v rámci bezplatné dotace ze společnosti Ekokom, získala celkem 15 ks žlutých kontejnerů (na plasty) a 3 ks modrých (na papír).
    Kontejnery o objemu 1100 litrů byly označeny a očíslovány. Následně byly rozvezeny na frekventovaná místa a do sběrných dvorů obce Halenkovice. Díky novým kontejnerům byla výrazně zkapacitněna některá sběrná místa plastového odpadu a starého papíru.

kontejnery