Opravy místních komunikací

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: J. Blažek

   Od 1. 8. 2016 do 5. 8. 2016 probíhala oprava místních komunikací na Kopci od točny směrem k RD Juřenových, ulička po Kašíkovo a úsek cesty na Dolině od Sklenaříkových po odbočku k Ondrašíkovému v Lipových. Cesty byly po celou dobu z důvodu technologických přestávek uzavřeny pro automobilovou dopravu. Oprava komunikací byla provedena tzv. penetrací. Jedná se o navezení několika vrstev kameniva, které je prostříkáno asfaltovou hmotou za stálého hutnění válce. Celková tloušťka nového povrchu je cca 10 cm.

Oprava cest

Oprava cest

Oprava cest

Oprava cest

Oprava cest

Oprava cest

Oprava cest