Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 – návrh

Datum vyvěšení: 14.05.2018

Vydal: Obec Halenkovice

Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 - návrh
Rozvaha obce Halenkovice 2017
Výkaz zisku a ztráty obce Halenkovice za rok 2017
Příloha obce Halenkovice za rok 2017
Zpráva o provedení inventarizace obce Halenkovice za rok 2017
Vyúčtování finančních vztahů obce Halenkovice za rok 2017 – 4×
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Halenkovice za rok 2017
Rozvaha PO Halenkovice 2017
Výkaz zisku a ztráty PO Halenkovice 2017
Příloha PO Halenkovice 2017
Zpráva o inventarizaci PO Halenkovice 2017


Dokumenty ke stažení