Veřejná vyhláška – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovic – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků + mapka území

Datum vyvěšení: 24.10.2018

Číslo jednací:  SPU 422469/2018

Původce:     Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  Zlín  


Dokumenty ke stažení