Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 – návrh

Datum vyvěšení: 14.05.2018

Vydal: Obec Halenkovice

Rozvaha obce Halenkovice za rok 2017
Výkaz zisku a ztráty obce Halenkovice za rok 2017
Příloha obce Halenkovice za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice za rok 2017
Inventarizační zpráva obce Halenkovice za rok 2017


Dokumenty ke stažení