Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat

Datum vyvěšení: 28.02.2018

Vydala: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

Číslo jednací: SVS/2018/026580-Z


Dokumenty ke stažení