72/2020 – Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy – doplňuje OOP vydané Min. zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 – změna přílohy č. 1

Datum vyvěšení: 28.07.2020

Vydává: Ministerstvo zemědělství, Praha
čj.: 33784/2020-MZE-16212


Dokumenty ke stažení