71/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2019 Halenkovice

Datum vyvěšení: 04.09.2019

Vydává: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín


Dokumenty ke stažení