99/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor čp. 682 – st. plocha 754/3

Datum vyvěšení: 09.12.2022


Dokumenty ke stažení