51/2022 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – Opravné usnesení č. 530/2022–v písemnosti Rozhodnutí č. 520/2022 prodloužení platnosti územního a stavebního povolení – Silnice III/36747, Halenkovice

Datum vyvěšení: 01.08.2022


Dokumenty ke stažení