42-2018 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017

Datum vyvěšení: 01.06.2018

Vydal: Obec Halenkovice

Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 
Rozvaha obce Halenkovice 2017
Výkaz zisku a ztráty obce Halenkovice za rok 2017
Příloha obce Halenkovice za rok 2017
Zpráva o provedení inventarizace obce Halenkovice za rok 2017
Vyúčtování finančních vztahů obce Halenkovice za rok 2017 – 4×
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Halenkovice za rok 2017
Rozvaha PO Halenkovice 2017
Výkaz zisku a ztráty PO Halenkovice 2017
Příloha PO Halenkovice 2017
Zpráva o inventarizaci PO Halenkovice 2017


Dokumenty ke stažení