82/2019 – Záměr bezúplatného převodu pozemků z majetku obce – pozemku par. č.233/11 o výměře 35 m2, 2605/5 výměra 114 m2, 3521/3 výměra 1795 m2 a 3521/2 výměra 49 m2 do vlastnictví Zlínského kraje – reciproční

Datum vyvěšení: 18.11.2019

Vydává: Obec halenkovice


Dokumenty ke stažení


0007 (239.2 KB)