58/2019 – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – automobilová soutěž Barum rally 2019 – RZ Halenkovice + mapky Otrokovicko

Datum vyvěšení: 13.08.2019

Vydává: Městský úřad Otrokovice – Odbor dopravně správní


Dokumenty ke stažení