21/2019 – Dražební vyhláška – o provedení elektronické dražby v k.ú. Halenkovice, Marie Gajdošíková, Nevšová 108

Datum vyvěšení: 11.04.2019

Vydává: JUDr. Lujkáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov

Č.j.: 203 EX 46191/15-74


Dokumenty ke stažení