22/2019 – Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy + příloha

Datum vyvěšení: 11.04.2019

Vydává: Ministerstvo zemědělství ČR – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Praha
Č.j.: 18918/2019-MZE-16212


Dokumenty ke stažení